Ing. Mía Sochor

daňová a účetní kancelář

Logo
 

Účetnictví

Účetní deník

  • Zpracování účetních dokladů (přes knihu daňových dokladů)
  • Číslování dokladů

Inventarizace účtů

  • Inventarizace čtvrtletních a ročních účtů
  • Saldokonta vystavených a přijatých faktur

Pokladní doklady

  • Vystavování příjmových a výdajových pokladních dokladů
  • Kontrola pokladny

Archivace

  • Archovace a skartace prvotních účetních dokladů dle archivačního řádu