Ing. Míťa Sochor

daňová a účetní kancelář

Logo
 

Poradenství

Daňové

 • Daňová optimalizace
 • Daň z příjmu FO (+přehled poj.)
 • Daň z příjmu PO (včetně výkazů a příloh)
 • Daň sliniční (sledování záloh)
 • Daň z nemovitosti
 • Trojdaní (z převodu, darovací, dědická)
 • DPH přiznání
 • Zastupování (jednání) na úřadech na základě plné moci

Účetní

 • Závěrkové práce na účetnictví a daňové evidenci
 • Sestavování účetních výkazů
 • Odpisy HIM
 • Předpisy leasingů a úvěrů
 • Převodyúčetních roků a období

Finanční

 • Podklady pro bankovní instituty
 • Porovnávání finančních produktů
 • Výhodnost pojištění
 • Zaměstnanecké benefity

Softwarové

 • Správce sítí (MRP)
 • Skladové hospodářství (MRP)
 • Tabulky (Ecxel)
 • Bankovní přístupy