Ing. Mía Sochor

daňová a účetní kancelář

Logo
 

Daňová evidence

Pokladní deník

  • Zpracování účetních dokladů (přes knihu daňových dokladů - u plátců DPH)

Inventarizace DE

  • Inventarizace saldokonta vystavených a přijatých faktur (dle sjetin)

Pokladní doklady

  • Vystavování příjmových a výdajových pokladních dokladů
  • Kontrola poklady

Archivace

  • Archivace a skartace prvotních účetních dokladů dle archivačního řádu