Ing. Míťa Sochor

daňová a účetní kancelář

Logo
 

Profil kanceláře

Historie

Účetní kancelář působí od roku 1992 v oblasti Ústeckého a Teplického regionu. Od počátku podnikám jako fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku. Předmětem byla hlavně činnost ve zpracování podvojného a jednoduchého účetnictví. Od roku 1994 provádím kompletní mzdovou evidenci. Od počátku roku 1996 jsem oprávněn užívat označení daňový poradce (č. 1919). Od roku 1999 vlastním certifikát bilančního účetního (č. 4723) vydávaný Bankovním institutem.
V současné době účetní a daňová kancelář provádí svou činnost prostřednictvím 3 účetních (2 účetní na účetnictví a daňovou evidenci a 1 mzdová účetní).

Sídlo kanceláře

Kancelář v dnešní době sídlí v Chabařovicích, u kruhového objezdu (Husovo náměsí 35). Více informací.

Živnostenské listy a cetrifikáty

Certifikát bilančního účetního Osvědčení daňového poradce Živnostenský list - činnost účetních podarců Živnostenský list - poskytování software Osvědčení o registracei

Software

Již od počátku provozu kanceláře používám účetní software MRP (Slušovice - Zlín) univerzální verze. Od počátku roku 2011 přechod na účetní systém MRP/KS – nejnovější systém třetí generace postavený na bázi informačních technologií, které jsou odborně veřejnosti známy jako architektura typu klient/server. Daňová přiznání zpracovávám na softwaru TaxOff (společnosti U2Brno).

Elektronický podpis

Od roku 2006 používám pro komunikaci s úřady elektronický podpis, který umožňuje elektronickou komunikaci se státními institucemi (FÚ, OSSZ, ZP, CÚ, ČSÚ atd.)

Na základě plné moci podávání daňových přiznání přes daňový portál a zároveň správa daňově informační schránky (DIS), kde je možnost pravidelné kontroly osobního daňového účtu (ODÚ) klienta.

Statistické výkazy

Elektronicky (internet) podávám statistické výkazy dle požadavků klienta.

Intrastat

Od dubna 2008 zaregistrován na Celním úřadě jako osoba podávající výkazy Intrastat prostřednictvím internetu (Instat-Online) - jednotliví klienti na základě zmocnění zaregistrováni jako zpravodajské jednotky.

Datové schránky

Na základě zmocnění jako pověřené osoby provádím správu datových schránek – správy hesel, archivace zpráv s evidencí časových razítek a hlavně následné přeposílání zpráv (s elektronickým podpisem) majiteli datových schránek.