Ing. Míťa Sochor

daňová a účetní kancelář

Logo

Neztrácejte čas…

 • Neztrácíte mnoho času nad účetnictvím a daněmi na úkor vlastního podnikání?
 • Nejste si jisti správností Vašeho účetnictví a daňových přiznání?
 • Obtěžují Vás neustálé kontroly státních institucí a pojišťoven?

Využijte našich služeb účetní a daňové kanceláře.

Novinky

8.1.2016

 1. Praktikum pro mzdové účetní (termíny a formuláře]
  • Vyúčtování daně ze závislé činnosti zaměstnavatele - termín odevzdání do 29.2.2016 (v listinné podobě) a do 21.3.2016 (v elektronické podobě) - vzor č. 21
  • Vyúčtování daně vybírané srážkou zaměstnavatele - termín odevzdání do 1.4.2016 (v listinné i elektronické podobě) - vzor č. 17
  • Roční zúčtování záloh zaměstnanců plátce provede do 31.3.2016(promítnuto ve mzdách nejpozději za 03-2016) a přeplatky z ročního zúčtování záloh a doplatky na daňovém bonusu vrátí v termínu do 30.4.2016 - vzor č. 20
  • prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob pro rok 2015 a 2016 - vzor č. 24
  • pokud má daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku, lze podávat vyúčtování pouze elektronicky

31.12.2015

 1. Od 1.1.2016 se režim přenesení daňové povinnosti (PDP) uplatní také u dodání nemovitých věcí, pokud plátce při dodání jinému plátci uplatní daň na výstupu podle § 56 odst. 5 zákona o DPH.
  • limitem uplatnění režimu PDP je však částka vyšší jak 100.000 Kč bez DPH na jednom dokladu
  • DPH na výstupu se uplatní, pokud je tento převod uskutečněn do 5-ti let od nabytí (resp.do tří let od nabytí při pořízení do 31.12.2012)
  • od 1.1.2016 bude poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí vždy nabyvatel nemovité věci

  více zde (www...)

30.12.2015

 1. Minimální zdravotní pojistné OSVČ od 1.1.2016
  • výše minimálního pojistného se zvyšuje na Kč 1.823 (původně Kč 1.797) od ledna 2016 se splatností do 8.2.2016
  • termín odevzdání přehledů OSVČ je do 2.5.2016 (bez odkladu DP), do 1.8.2016 (s odkladem DP) a do 8.4.2016 u osob, které nejsou povinny odevzdávat daňové přiznání
  • splatnost případného doplatku ZP u OSVČ je do osmého dne, kdy byl nebo měl být odevzdán přehled o příjmech a výdajích !

  více zde (www...)

30.12.2015

 1. Minimální sociální pojistné OSVČ od 1.1.2016
  • výše minimálního pojistného se zvyšuje na Kč 1.972 (původně Kč 1.973) od měsíce podání přehledu za rok 2015
  • termín odevzdání přehledů OSVČ je do 2.5.2016 (bez odkladu DP), do 1.8.2016 (s odkladem DP)
  • splatnost případného doplatku ZP u OSVČ je do osmého dne, kdy byl nebo měl být odevzdán přehled o příjmech a výdajích !
  • u vedlejší činnosti OSVČ je stanoven daňový základ ve výši Kč 63.865 pro rok 2015 - tzn., pokud OSVČ vykonává svou činnost jako vedlejší (hlavní je zaměstnání) a má daňový základ pod uvedenou hranicí = nemusí platit žádné sociálko !

  více zde (www...)

20.12.2015

 1. Minimální mzda (dále MM) se od 1.1.2016 zvyšuje na Kč 9.900
  • Společně s MM se zvyšuje i tzv.zaručená mzda dle mzdových skupin
   • 1.skupina 9.900 Kč/měs. resp. 58,70 Kč/hod.
   • 2.skupina 10.900 Kč/měs. resp. 64,80 Kč/hod.
   • 3.skupina 12.100 Kč/měs. resp. 71,60 Kč/hod.
   • 4.skupina 13.300 Kč/měs. resp. 79,00 Kč/hod.
   • 5.skupina 14.700 Kč/měs. resp. 87,20 Kč/hod.
   • 6.skupina 16.200 Kč/měs. resp. 96,30 Kč/hod.
   • 7.skupina 17.900 Kč/měs. resp. 106,30 Kč/hod.
   • 8.skupina 19.800 Kč/měs. resp. 117,40 Kč/hod.
  • dohoda o provedení práce musí dodržovat hodinovou zaručenou mzdu - tzn.,miminálně 58,70/hod.
  • vazba MM na příplatky za práci ve ztíženém pracovním prostředí - příplatek činí nejméně 10% zaručeném mzdy !
  • MM pro poživatele invalidního důchodu je pro rok stanovena ve výši Kč 9.300 !

  více zde (www...)

15.12.2015

 1. Kontrolní hlášení DPH (dále KH) s platností od 1.1.2016 !
  • Týká se plátců DPH - lze ho odevzdávat pouze elektronicky - nahrazuje zvláštní evidenci (dodavatele a odběratele) - termín odevzdávání je měsíční (mimo FO čtvrtletní plátce)
  • rozhodující částkou je 10.000 Kč včetně DPH - do této částky se "nic nemění". Doklad nad 10.000 Kč včetně DPH je nutno účtovat včetně DIČ, DUZP a VS a bude evidován v KH v jednotlivém řádku.
  • Zákonodárce stanovil velmi přísné lhůty a pokuty, které jsou předem stanovené - tudíž neměnné !
  • Jelikož je povoleno pouze elektronické podání, tak v situaci, kdy správce daně vyzývá k podání následného KH u fyzické osoby (bez zmocněného zástupce s datovou schránkou) e-mailovou formou na mail uvedený v podání - to může způsobit velký problém při dodržení lhůty podání následného KH (5 kalendářních dnů) !!!

  více zde (www...)

30.11.2015

 1. Nové ustanovení § 38v zákona zavádí poplatníkům daně z příjmů fyzických osob oznamovací povinnost týkající se osvobozených příjmů.
  • Jedná se o osvobozené příjmy dle § 4 a 4a a také podle § 6 a § 10 zákona (předmět daně dědické, darovací a daně z nabytí). Poplatník bude oznamovat osvobozený příjem vyšší než 5 mil Kč (příjem se posuzuje jednotlivě), a to nejpozději do konce lhůty pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém příjem obdržel. Oznámení nemá předepsaný tiskopis, lze jej učinit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou. To neplatí pro případy, kdy si tyto informace může správce daně získat z rejstříků či evidencí, do kterých má přístup a které zveřejní na úřední desce - platí pro zdaňovací období 2015. S nově zavedenou povinností souvisí pokuta za neoznámení osvobozeného příjmu § 38w zákona (0,1% při pozdním podání, 10% po vyzvání správce daně a 15% při nesplnění podání v náhradní lhůtě

  více zde (www...)

18.2.2015

 1. Praktikum pro mzdové účetní (termíny)
  • Vyúčtování daně ze závislé činnosti zaměstnavatele - termín odevzdání do 2.3.2015 (v listinné podobě) a do 20.3.2015 (v elektronické podobě)
  • Vyúčtování daně vybírané srážkou zaměstnavatele - termín odevzdání do 1.4.2015 (v listinné i elektronické podobě)
  • Roční zúčtování záloh zaměstnanců plátce provede do 31.3.2015(promítnuto ve mzdách za 03-2015) a přeplatky z ročního zúčtování záloh a doplatky na daňovém bonusu vrátí v termínu do 30.4.2015 (pro zdaňovací období roku 2015 zůstává v platnosti "prohlášení" vzor č.22)

1.12.2014

 1. Ve sbírce zákonů byl dnes vyhlášen zákon č. 261/2014 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu. Jedná se mimo jiné o zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, ve kterém se mimo jiné v §4 odst. 1 snižuje částka pro platby v hotovosti z 350.000 Kč na 270.000 Kč (dále jen „limit“), resp. poskytovatel platby, jejíž výše překračuje tento limit je povinen provést platbu bezhotovostně.
  více zde (www...)

29.9.2014

 1. Finanční správa zpřísňuje podmínky pro aplikaci institutu "nespolehlivého plátce".Za nespolehlivého plátce bude oproti stávajícím pravidlům označen i ten plátce DPH, který je účelově nekontaktní, opakovaně neplní lhůty pro povinná podání, dluží státu na DPH více než půl milionu korun déle než tři měsíce a správce daně mu musel opakovaně stanovit daň podle pomůcek. Od 1. ledna 2015 k tomu přibude ještě další zpřísnění, které postihne zejména společnosti sídlící na virtuálních adresách.
  více zde (www...)