Ing. Míťa Sochor

daňová a účetní kancelář

Logo
 

Poradenství

Daňové

  • Daňová optimalizace
  • Daň z příjmu FO (+přehled poj.)
  • Daň z příjmu PO (včetně výkazů a příloh)
  • Daň sliniční (sledování záloh)
  • Daň z nemovitosti
  • Trojdaní (z převodu, darovací, dědická)
  • DPH přiznání
  • Zastupování (jednání) na úřadech na základě plné moci

Účetní

  • Závěrkové práce na účetnictví a daňové evidenci
  • Sestavování účetních výkazů
  • Odpisy HIM
  • Předpisy leasingů a úvěrů
  • Převodyúčetních roků a období

Finanční

  • Podklady pro bankovní instituty
  • Porovnávání finančních produktů
  • Výhodnost pojištění
  • Zaměstnanecké benefity

Softwarové

  • Správce sítí (MRP)
  • Skladové hospodářství (MRP)
  • Tabulky (Ecxel)
  • Bankovní přístupy